وب سایت دبستان کیفی دین و دانش

آخرین مطالب سایت

دارای 15 کلاس

با بهترین کیفیت نور، تهویه و نیمکت

300 دانش آموز

در سه پایه دهم یازدهم و دوازدهم

دارای 50 تفر نیروی آموزشی فعال

دبیران با تحربه و کادر آموزشی مجرب