ایام تعطیلات کرونایی

اهداف:

  • آموزش مجازی
  • ارتباط آموزش مستمر با دانش‌آموزان
  • هر خانه یک مدرسه