معاون پرورشی

جناب آقای حسین امینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت اداری + حوزوی

رزومه:

دارای مدرک تخصصی مربیگری تربیتی

دارای مدرک مربیگری فوتسال

عضو هیئت مرکزی “در جوار نور” – عضو هیئت مرکزی گروه فرهنگی متقین

سابقه کار در مدارس:

متوسطه دوره اول: امام هادی (ع) – امام جواد (ع) – رسالت

دبستان مؤتلفه (پردیس) – دبستان سبحان