گردش دانش آموزان کلاس سوم در محله ی دیباجی شمالی 😍