آغاز …

بــا تأييـــدات خــداونـد متعــال ، دبيـرستـان ديـن و دانـش در ســال تحصيلــی 73-1372 با هدف ايجاد زمينه های مساعد به منظور رشد و ارتقای سـطح علمی، اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان عزیز کشورمان در راستای تعاليم مذهبی، تهذيب نفس و پرورش فضايل اخلاقی و انسانی با تأسيس دبیرستان دین و دانش فعالیت خود را آغاز نمود و در ادامه موفق به کسب رتبه درجه يک در طرح درجه بندی مدارس منطقه گرديد و تا کسـب مقام اول در امتحانات نهايی منطقه ارتقاء پيدا نمود. این مجتمع در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ نسبت به راه‌اندازی مقطع متوسطه ۱ و در سال تحصیلی ۹۹-۹۸موفق به راه‌اندازی دوره دبستان گردید.

فلسفه ما …

« دين و دانش» نامی قرآنی و مصداق آن آيه 2 سوره جمعه است که می فرمايد :

« يُزَکّيهم وَ يُعَلّمهُمُ الکتابَ و الحِکمَه »

با نزول اين آيه، پيامبر اعظم(ص) به عنوان اولين و برترين مربی بشريت از جانب خداوند مأموريت يافت تا با اولويت «تربيت بر تعليم» و «پرورش بر آموزش» رسالتش را عملی ، و آنان را از ضلالت و گمراهی رهانيده و به وادی هدايت و نور رهنمون سازد .

مسؤلين و دست اندرکاران مؤسسه آموزشی – فرهنگی دين و دانش فرمانیه نيز با سرلوحه قرار دادن تعليمات و خلقيات آن پيامبر عظيم الشأن کليه فعاليت های تربيتی و آموزشی خود را در همان بستر تعريف و با چنان رويکردی نقشه راهشان را ترسيم و سپری نموده و خواهند نمود . ( ان شاء ا…)