🟥 استفاده از الک 🟥

🛍 ️وسایل مورد نیاز؛
1️⃣یک سینی
2️⃣دو کاسه ی بزرگ هم سان
3️⃣یک کاسه کوچک
4️⃣مقداری را سوخاری ناهمگن
5️⃣الک کوچک(مثل صافی چای)
6️⃣یک قاشق مربا خوری

👌نکته :
⚠️بهتر است لوازم با یکدیگر هماهنگی رنگی داشته باشند تا هم نظم را به صورت بصری منتقل کنند و هم کودک با کمک کد رنگ بتواند وسیله را مستقل آماده و جمع کرده و آن را از سایر وسایل مشابه تمیز دهد.
⚠️به خاطر داشته باشیم، همیشه آخرین مرحله ارائه، جمع کردن آن است. تا نوآموز بیاموزد چگونه مستقل با وسایل کار کند.

🎯هدف؛
▪️تقویت ماهیچه های دست؛
▪️هماهنگی چشم و دست؛
▪️بالا بردن تمرکز

نحوه ارائه🧩آموزش های مونته سوری

🟥استفاده از پیچ و مهره🟥

🛍 ️وسایل مورد نیاز؛
1️⃣جعبه ای شامل تعدادی پیچ ومهره های مربوط به هر کدام، در اندازه های مختلف
2️⃣دستمال پارچه ای جهت تعیین محدوده فعالیت

👌نکته :
⚠️به خاطر داشته باشیم، همیشه آخرین مرحله ارائه، جمع کردن آن است. تا نوآموز بیاموزد چگونه مستقل با وسایل کار کند.

🎯هدف؛
▪️تقویت ماهیچه های دست؛
▪️هماهنگی چشم و دست؛
▪️هدايت چشم از راست به چپ و بالعکس؛
▪️بالا بردن تمرکز
▪️رسیدن به آرامش

نحوه ارائه
🔹همراه با نوآموز پشت میز می نشینیم(این فعالیت را روی فرش یا گلیم هم می توان انجام داد).
🔹درصورتی که نوآموز راست دست باشد، سمت چپ و درغير این صورت سمت راست می نشینیم.
🔹سینی را مقابل نوآموز قرار می دهیم.طوری که کاسه حاوی آرد سوخاری روبروی دست موافق و کاسه خالی مقابل دست مخالف و کاسه کوچک وسط باشد.
🔹از او می خواهیم که الک را روی کاسه خالی قرار دهد ورود قاشق آرد سوخاری داخل آن بریزد.
🔹با حرکت دادن آرام الک، دانه های ریز و درشت آرد از هم جدا شده و دانه های درشت باقی می مانند.
🔹دانه های باقیمانده را به کاسه کوچک منتقل می کنیم.
🔹از نوآموزان می خواهیم این کار را تا اتمام پودر سوخاری انجام دهند.
🔹در انتها دانه ها را به هم زده و در کاسه اولیه می ریزیم.
🔹در صورت نیاز در بازگرداندن وسایل به نوآموز کمک کنیم.
🔹درباره این تجربه با او گفتگو کنید.

لطفا مانند دفعات گذشته فرآیند را به صورت فیلم ارسال بفرمایید.

با سپاس از همراهی شما 💐